ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระดับแอลกอฮอล์ในปัสสาวะ — แผนภูมิด่วน

การตรวจปัสสาวะสามารถระบุได้ว่าคุณดื่มแอลกอฮอล์ภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาหรือไม่

แอลกอฮอล์มีช่วงชีวิตในร่างกายที่ค่อนข้างสั้น แต่การตรวจปัสสาวะสามารถตรวจพบแอลกอฮอล์ได้นานหลังจากที่ฤทธิ์ของมันหมดไป

การทดสอบปัสสาวะสามารถตรวจจับเอทานอลและผลพลอยได้ได้อย่างแม่นยำภายใน 12 ถึง 24 ชั่วโมงหลังจากที่คุณดื่ม ระยะเวลาการตรวจจับที่แน่นอนขึ้นอยู่กับประเภทของการทดสอบแอลกอฮอล์ในปัสสาวะที่คุณทำ

การตรวจปัสสาวะด้วยเอทานอลสามารถตรวจจับการบริโภคแอลกอฮอล์ได้ภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา ในขณะที่การทดสอบเอทิลกลูคูโรไนด์ (EtG) และการทดสอบเอทิลซัลเฟต (EtS) สามารถช่วยตรวจจับการบริโภคแอลกอฮอล์ได้ภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

แม้ว่าการทดสอบ EtG และ EtS บางอย่างอาจตรวจจับแอลกอฮอล์ได้ภายใน 80 ชั่วโมงหลังจากดื่มครั้งสุดท้าย แต่ก็มีโอกาสสูงที่จะเกิดผลลบลวงหลังจาก 24 ชั่วโมง

ระดับแอลกอฮอล์ในปัสสาวะได้อย่างรวดเร็ว

การทดสอบ EtG เป็นวิธีทั่วไปในการทดสอบปริมาณแอลกอฮอล์ แผนภูมิต่อไปนี้แสดงแนวโน้มที่ระดับแอลกอฮอล์ในปัสสาวะจะแสดงในการทดสอบ EtG โดยพิจารณาจากปริมาณแอลกอฮอล์ที่คุณดื่มและระยะเวลาที่ผ่านไปหลังจากดื่มครั้งสุดท้าย

แผนภูมินี้อิงตามเกณฑ์การตัดบวกที่ 100 นาโนกรัมของ EtG ต่อมิลลิลิตร กล่าวอีกนัยหนึ่ง จะถือว่าคุณจะทดสอบในเชิงบวกหากการทดสอบตรวจพบมากกว่า 100 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร

อย่างไรก็ตาม ศาลอาญาโดยทั่วไปใช้เกณฑ์ที่ 500 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร

ชั่วโมง (ชม.) เบาๆ (1–4 แก้ว) ปานกลาง (5–9 แก้ว) หนัก (10+ เครื่องดื่ม)
1–12 น มีแนวโน้ม มีแนวโน้ม มีแนวโน้ม
12–24 น เป็นไปได้ทั้งสองทาง มีแนวโน้ม มีแนวโน้ม
36–48 น ไม่น่าเป็นไปได้ เป็นไปได้ทั้งสองทาง มีแนวโน้ม
48–60 น ไม่น่าเป็นไปได้ ไม่น่าเป็นไปได้ เป็นไปได้ทั้งสองทาง
60–72 น ไม่น่าเป็นไปได้ ไม่น่าเป็นไปได้ ไม่น่าเป็นไปได้
72–80 น ไม่น่าเป็นไปได้ ไม่น่าเป็นไปได้ ไม่น่าเป็นไปได้

ระดับแอลกอฮอล์ในปัสสาวะใช้สำหรับอะไร?

การตรวจแอลกอฮอล์ในปัสสาวะสามารถช่วยให้แพทย์ระบุได้ว่าคุณดื่มแอลกอฮอล์ภายในระยะเวลาหนึ่งหรือไม่ เป็นไปได้ที่จะทดสอบผลบวกต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ในอาการมึนเมาก็ตาม

การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากอาจทำให้ผลการตรวจปัสสาวะเป็นบวกได้นานกว่าการดื่มเพียงแก้วเดียว อย่างไรก็ตาม การตรวจแอลกอฮอล์ในปัสสาวะไม่สามารถระบุได้อย่างแม่นยำว่าคุณดื่มไปมากน้อยเพียงใด

การตรวจหาแอลกอฮอล์ผ่านการทดสอบสารเสพติดใช้เวลานานแค่ไหน?

ปัสสาวะของคุณขับแอลกอฮอล์ออกจากระบบของคุณ ในช่วงสองสามชั่วโมงแรกหลังดื่ม อาจตรวจพบเอทานอลในปัสสาวะและของเหลวในร่างกายอื่นๆ

การทดสอบอาจตรวจหาแอลกอฮอล์ด้วยการวัดเมแทบอไลต์ของแอลกอฮอล์ เช่น EtG หรือ EtS ร่างกายของคุณสร้างเมแทบอไลต์ในขณะที่ประมวลผลแอลกอฮอล์

เมตาโบไลต์อยู่ในระบบของคุณนานกว่าแอลกอฮอล์จริง ซึ่งเป็นสาเหตุที่การทดสอบที่วัดเมแทบอไลต์ของแอลกอฮอล์มีระยะเวลาตรวจจับนานกว่า

ปัสสาวะ

สำหรับการตรวจแอลกอฮอล์ในปัสสาวะ ระยะเวลาการตรวจพบจะขึ้นอยู่กับประเภทของการทดสอบที่คุณทำ

 • การตรวจปัสสาวะด้วยเอทานอล: 12 ชั่วโมง
 • การตรวจปัสสาวะ EtG: 24 ถึง 72 ชั่วโมง
 • การทดสอบปัสสาวะ EtS: 24 ถึง 72 ชั่วโมง

แม้ว่าการทดสอบอาจมีความไวแตกต่างกันไป แต่ผู้เชี่ยวชาญมักพิจารณาว่าการทดสอบ EtG และ EtS นั้นแม่นยำภายใน 24 ชั่วโมงแรกเท่านั้น พวกเขาอาจตรวจจับการใช้แอลกอฮอล์ได้อย่างแม่นยำเป็นระยะเวลานาน

อย่างไรก็ตาม หลังจากผ่านไป 24 ชั่วโมง มีโอกาสสูงที่จะเกิดผลลบลวง กล่าวอีกนัยหนึ่งผลจะเป็นลบแม้ว่าคุณจะดื่มแอลกอฮอล์ก็ตาม

น้ำลาย

การทดสอบน้ำลายสามารถวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด (BAC) พวกเขาอาจตรวจพบการดื่มแอลกอฮอล์ได้สูงสุด 24 ชั่วโมงหลังจากที่คุณดื่มแอลกอฮอล์

หลังจากผ่านไป 24 ชั่วโมง ร่างกายของคุณมักจะเผาผลาญแอลกอฮอล์ ทำให้แทบจะตรวจไม่พบในน้ำลายของคุณ

เลือด

การตรวจเลือดยังสามารถตรวจจับการบริโภคแอลกอฮอล์ล่าสุดได้อีกด้วย การทดสอบแอลกอฮอล์ในเลือดบางอย่างจะวัด BAC ของคุณ ในขณะที่การทดสอบอื่น ๆ จะมองหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของการบริโภคแอลกอฮอล์

ระยะเวลาการตรวจจับแตกต่างกันไปในแต่ละการทดสอบ:

 • การตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดแบบดั้งเดิมจะวัด BAC ของคุณและตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • การตรวจเลือด EtG และ EtS ตรวจหาแอลกอฮอล์ในร่างกายของคุณภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากดื่มครั้งสุดท้าย
 • การทดสอบ Transferrin ที่ขาดคาร์โบไฮเดรตสามารถระบุการดื่มหนักเป็นประจำได้
 • การตรวจเลือดด้วยฟอสฟาติดิลเอทานอล (PEth) ตรวจพบการดื่มสุราในช่วง 1 ถึง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ระดับ PEth ของคุณอาจสูงต่อไปอีกหลังจากดื่มหนักเป็นเวลานาน

ลมหายใจ

เครื่องวิเคราะห์ลมหายใจสามารถตรวจจับการบริโภคแอลกอฮอล์ได้ภายใน 4 ถึง 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา อาจทดสอบเป็นบวกได้นานถึง 24 ชั่วโมงหลังจากดื่มครั้งสุดท้าย

เครื่องวิเคราะห์ลมหายใจไม่เพียงแค่ตรวจจับว่าคุณดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ นอกจากนี้ยังสามารถวัด BAC ของคุณ ซึ่งสัมพันธ์กับปริมาณแอลกอฮอล์ที่คุณมี

ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อระยะเวลาที่แอลกอฮอล์อยู่ในระบบของคุณ?

มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อความเร็วของคุณ เผาผลาญแอลกอฮอล์รวมทั้ง:

 • อายุ: วัยรุ่น วัยหนุ่มสาว และวัยสูงอายุมีแนวโน้มที่จะ ขจัดแอลกอฮอล์ช้าลง มากกว่าคนในวัย 20 ถึง 50 ปลายๆ
 • ความอดทน: หากคุณดื่มหนักบ่อยๆ คุณอาจเผาผลาญได้เร็วขึ้น
 • ออกกำลังกาย: คุณอาจกำจัดแอลกอฮอล์ได้เร็วขึ้นหากคุณออกกำลังกาย
 • อาหาร: หากคุณเพิ่งกินเข้าไป คุณอาจเผาผลาญแอลกอฮอล์เร็วขึ้น
 • สุขภาพ: หากไตหรือตับของคุณทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร คุณอาจเผาผลาญแอลกอฮอล์ได้ช้าลง
 • เวลาของวัน: ผู้คนมักจะเผาผลาญแอลกอฮอล์ได้เร็วกว่าในวันรุ่งขึ้น

อัตราการเผาผลาญเฉลี่ยเพื่อกำจัดแอลกอฮอล์คือประมาณหนึ่งแก้วต่อชั่วโมง แต่ปัจจัยข้างต้นอาจส่งผลต่ออัตรานั้นเล็กน้อย

มีอะไรที่คุณสามารถทำได้เพื่อเผาผลาญแอลกอฮอล์เร็วขึ้น?

แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสร่างเมาอย่างรวดเร็ว แต่คุณสามารถช่วยให้ร่างกายกำจัดแอลกอฮอล์เร็วขึ้นได้หลายวิธี

คุณสามารถลองทำสิ่งต่อไปนี้เพื่อเผาผลาญแอลกอฮอล์เร็วขึ้น:

 • รับประทานอาหารมื้อใหญ่.

 • ดื่มน้ำมากๆ.

 • ออกกำลังกายเบาๆ.

 • ปัสสาวะบ่อย.

โดยทั่วไป สิ่งเดียวที่ช่วยลด BAC ของคุณได้อย่างน่าเชื่อถือคือเวลา ให้เวลาตัวเองสร่างเมาและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจส่งผลเสียหากคุณเพิ่งดื่มแอลกอฮอล์ เช่น การขับรถ

บรรทัดล่างสุด

การตรวจปัสสาวะสามารถระบุได้ว่าคุณเพิ่งดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ โดยทั่วไปสามารถวัดผลได้แม่นยำเป็นเวลา 12 ถึง 24 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับลักษณะของการทดสอบ

การทดสอบแอลกอฮอล์บางอย่าง โดยเฉพาะการตรวจเลือด สามารถช่วยระบุได้ว่าดื่มหนักและดื่มเป็นเวลานาน


Sian Ferguson เป็นนักเขียนอิสระด้านสุขภาพและกัญชาในเมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ เธอมีความกระตือรือร้นในการให้อำนาจแก่ผู้อ่านในการดูแลสุขภาพจิตและร่างกายของพวกเขาผ่านข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ที่นำเสนออย่างเห็นอกเห็นใจ

Related Posts

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News