Tag: สุขภาพดีสร้างได้ สุขศึกษา

สิทธิผู้บริโภค การซื้อขายในโรงเรียน – โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 2560

แนะนำดีมาก สิทธิผู้บริโภค การซื้อขายในโรงเรียน - โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 2560 รวมคำแนะนำ ข้อมูลดีๆ และวิดีโอเกี่ยวกับการสร้างสุขภาพที่แข็งแรงให้คุณ จากผู้เชี่ยวชาญ ละครเรื่องสั้น สิทธิผู้บริโภค วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สิทธิผู้บริโภค การซื้อขายในโรงเรียน - โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ...

Read more

หลักในการเลือกซื้ออาหาร

มีประโยชน์มาก เข้าดูเลย หลักในการเลือกซื้ออาหาร รวมคำแนะนำ ข้อมูลดีๆ และวิดีโอเกี่ยวกับการสร้างสุขภาพที่แข็งแรงให้คุณ จากผู้เชี่ยวชาญ วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนวิชา 100308 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักในการเลือกซื้ออาหาร

Read more

นักเรียนวัยใส ห่างไกลกลโกง – โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส

เข้าดูเลย นักเรียนวัยใส ห่างไกลกลโกง - โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส รวมคำแนะนำ ข้อมูลดีๆ และวิดีโอเกี่ยวกับการสร้างสุขภาพที่แข็งแรงให้คุณ จากผู้เชี่ยวชาญ ส่งงานละครเรื่องสั้นเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค รายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส นักเรียนวัยใส ห่างไกลกลโกง - โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส

Read more

ประกวดหนังสั้น การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

เปิดดูเลย ประกวดหนังสั้น การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย รวมคำแนะนำ ข้อมูลดีๆ และวิดีโอเกี่ยวกับการสร้างสุขภาพที่แข็งแรงให้คุณ จากผู้เชี่ยวชาญ ประกวดหนังสั้น การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

Read more

โฆษณาและสิทธิผู้บริโภค

มีประโยชน์มาก เข้าดูเลย โฆษณาและสิทธิผู้บริโภค รวมคำแนะนำ ข้อมูลดีๆ และวิดีโอเกี่ยวกับการสร้างสุขภาพที่แข็งแรงให้คุณ จากผู้เชี่ยวชาญ โฆษณาและสิทธิผู้บริโภค วิชา : สุขศึกษา จัดทำโดย นายนพรุจ แซ้ลี้ นายนเรศ ชุมผล นายคุณากร บุญส่วย นายเกียรติศักดิ์ ไขกันหา ...

Read more

ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภค

เปิดดูเลย ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภค รวมคำแนะนำ ข้อมูลดีๆ และวิดีโอเกี่ยวกับการสร้างสุขภาพที่แข็งแรงให้คุณ จากผู้เชี่ยวชาญ ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภค

Read more

หนังสั้น สิทธิผู้บริโภค 501/60

ข้อมูลดีมาก หนังสั้น สิทธิผู้บริโภค 501/60 รวมคำแนะนำ ข้อมูลดีๆ และวิดีโอเกี่ยวกับการสร้างสุขภาพที่แข็งแรงให้คุณ จากผู้เชี่ยวชาญ วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งในสื่อประกอบกรเรียนสุขศึกษา เรื่อง สิทธิผู้บริโภค เครดิต เพลง จะรักหรือจะร้าย klear เพลง ยิ่งถูกทิ้ง ยิ่งต้องสวย กระแต อาร์สยาม ...

Read more

ตัวอย่างการโฆษณาเกินจริง วิชาสุขศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

น่ารู้มาก ตัวอย่างการโฆษณาเกินจริง วิชาสุขศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง รวมคำแนะนำ ข้อมูลดีๆ และวิดีโอเกี่ยวกับการสร้างสุขภาพที่แข็งแรงให้คุณ จากผู้เชี่ยวชาญ วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถแยกแยะการโฆษณาเกินจริงหรือการโฆษณาชวนเชื่อกับการโฆษณาทั่วไปได้อย่างถูกต้อง และเพื่อศึกษาสิทธิผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ►รายชื่อผู้จัดทำ นาย เอกธนา ทรงไพบูลย์ ม.5/2 เลขที่ 5 นาย ...

Read more

หนังสั้น รักใสๆของยัยตัวอ้วน(by ม.6/6 seka school)

ข้อมูลดีมาก หนังสั้น รักใสๆของยัยตัวอ้วน(by ม.6/6 seka school) รวมคำแนะนำ ข้อมูลดีๆ และวิดีโอเกี่ยวกับการสร้างสุขภาพที่แข็งแรงให้คุณ จากผู้เชี่ยวชาญ หนังสั้นเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสุขศึกษา เรื่องสุขภาพดีสร้างได้ หนังสั้นเรื่องนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ทุกคนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นและรูปร่างที่ดีขึ้น *สถานที่ถ่ายทำ:โรงเรียนเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ *คณะผู้จัดทำ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 *วิดีโอของเราเสียงอาจจะไม่ค่อยดัง ...

Read more

SME CLINIC ตอน พฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าอุปโภคบริโภค

น่ารู้มาก SME CLINIC ตอน พฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าอุปโภคบริโภค รวมคำแนะนำ ข้อมูลดีๆ และวิดีโอเกี่ยวกับการสร้างสุขภาพที่แข็งแรงให้คุณ จากผู้เชี่ยวชาญ ติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจได้ที่ Facebook: Twitter: Instagram: SME CLINIC ตอน พฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าอุปโภคบริโภค

Read more

"ผอมคือสวย?" หนังสั้นสุขศึกษา โรงเรียนเซกา

มีประโยชน์มาก เข้าดูเลย "ผอมคือสวย?" หนังสั้นสุขศึกษา โรงเรียนเซกา รวมคำแนะนำ ข้อมูลดีๆ และวิดีโอเกี่ยวกับการสร้างสุขภาพที่แข็งแรงให้คุณ จากผู้เชี่ยวชาญ หนังสั้นเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสุขศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 5 #2560 *เพิ่มเติม* ครูที่ปรึกษา นายไกรภพ ทันชื่น นายธงชัย พลวิวัฒน์ "ผอมคือสวย?" หนังสั้นสุขศึกษา ...

Read more

ภัยใกล้ตัว

น่ารู้มาก ภัยใกล้ตัว รวมคำแนะนำ ข้อมูลดีๆ และวิดีโอเกี่ยวกับการสร้างสุขภาพที่แข็งแรงให้คุณ จากผู้เชี่ยวชาญ เป็นผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กล่าวถึง หัวข้อ กฏหมายในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ในรายวิชาสุขศึกษาเเละพลศึกษา เสนอ คุณครูอภิสิทธิ์ จิระสวัสดิ์พงศ์ ภัยใกล้ตัว

Read more

ความหมายการเลือกซื้อสินค้าและบริการ ป.4

เข้าดูเลย น่ารู้มาก ความหมายการเลือกซื้อสินค้าและบริการ ป.4 รวมคำแนะนำ ข้อมูลดีๆ และวิดีโอเกี่ยวกับการสร้างสุขภาพที่แข็งแรงให้คุณ จากผู้เชี่ยวชาญ ขอขอบคุณเจ้าของภาพที่ผู้จัดทำได้นำมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ความหมายการเลือกซื้อสินค้าและบริการ ป.4

Read more

สิทธิผู้บริโภค

มีประโยชน์มาก สิทธิผู้บริโภค รวมคำแนะนำ ข้อมูลดีๆ และวิดีโอเกี่ยวกับการสร้างสุขภาพที่แข็งแรงให้คุณ จากผู้เชี่ยวชาญ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ จัดทำโดย 1.น.ส.กัญญารัตน์ พงษ์เดช 4/พิเศษ เลขที่9 2.น.ส.อริยา ธิโสภา 4/พิเศษ เลขที่24 3.น.ส.ญาณี วงศ์ษาศิริ 4/พิเศษ เลขที่10 ...

Read more

กลยุทธ์การตลาด สินค้าอุปโภค บริโภค

เข้าดูเลย น่ารู้มาก กลยุทธ์การตลาด สินค้าอุปโภค บริโภค รวมคำแนะนำ ข้อมูลดีๆ และวิดีโอเกี่ยวกับการสร้างสุขภาพที่แข็งแรงให้คุณ จากผู้เชี่ยวชาญ กลยุทธ์การตลาด สินค้าอุปโภค บริโภค

Read more

สื่อการสอนเรื่องผู้ผลิตและผู้บริโภค

เปิดดูเลย สื่อการสอนเรื่องผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมคำแนะนำ ข้อมูลดีๆ และวิดีโอเกี่ยวกับการสร้างสุขภาพที่แข็งแรงให้คุณ จากผู้เชี่ยวชาญ สื่อการสอนเรื่องผู้ผลิตและผู้บริโภค

Read more

ล้างแผลเบื้องต้น ทำแผลด้วยตัวเอง |Nicetomeetyou

มีประโยชน์มาก เข้าดูเลย ล้างแผลเบื้องต้น ทำแผลด้วยตัวเอง |Nicetomeetyou รวมคำแนะนำ ข้อมูลดีๆ และวิดีโอเกี่ยวกับการสร้างสุขภาพที่แข็งแรงให้คุณ จากผู้เชี่ยวชาญ ล้างแผลเบื้องต้น ทำแผลด้วยตัวเอง ล้างแผลเบื้องต้น ล้างแผลด้วยตัวเองง่ายๆที่บ้าน เรื่องแผลล้มถลอก แผลรถล้ม วิ่งหกล้ม ต้องการล้างแผลทุกวัน 😭 . ทำตามเทคนิคนี้เลย ...

Read more

หนังสั้น สิทธิผู้บริโภค รร.เซกา

เข้าดูเลย น่ารู้มาก หนังสั้น สิทธิผู้บริโภค รร.เซกา รวมคำแนะนำ ข้อมูลดีๆ และวิดีโอเกี่ยวกับการสร้างสุขภาพที่แข็งแรงให้คุณ จากผู้เชี่ยวชาญ วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสุขศึกษา หากผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำก็ขออภัย ณ ทีึ่นี้ด้วย หนังสั้น สิทธิผู้บริโภค รร.เซกา

Read more

เพศเเละวัฒนธรรม ม.5

ข้อมูลดีมาก เพศเเละวัฒนธรรม ม.5 รวมคำแนะนำ ข้อมูลดีๆ และวิดีโอเกี่ยวกับการสร้างสุขภาพที่แข็งแรงให้คุณ จากผู้เชี่ยวชาญ หน่วยที่ 4 เพศกับวัฒนธรรมไทย พฤติกรรมทางเพศ 1.อิทธิพลต่างๆที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ 2.คุณค่าของความเป็นชาย ความเป็นหญิง 3.คุณค่าของเพศชายหญิงวัยรุ่นไม่ได้อยู่ที่การมีคู่รัก 4.คุณค่าของวัยรุ่นหญิงไม่ได้อยู่ที่การแต่งกายล่อแหลม 5.ค่านิยมที่ไม่เหมาะสมในการคบเพื่อนต่างเพศ 6.ธรรมชาติของอารมณ์ทางเพศและการแสดงออกที่เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ วิดิโอเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสุขศึกษา โรงเรียนกระบุรีวิทยา ...

Read more

กฏหมายคุ้มครองผู้บริโภคเเละสิทธิคุ้มครอง

แบ่งความรู้ดีๆให้คุณ กฏหมายคุ้มครองผู้บริโภคเเละสิทธิคุ้มครอง รวมคำแนะนำ ข้อมูลดีๆ และวิดีโอเกี่ยวกับการสร้างสุขภาพที่แข็งแรงให้คุณ จากผู้เชี่ยวชาญ กฏหมายคุ้มครองผู้บริโภคเเละสิทธิคุ้มครอง

Read more
Page 1 of 2 1 2
  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News