อีสเม็ดจับคู่โรงงานพัฒนาไอโอที นำร่องกลุ่มเกษตรแปรรูป 25 แห่ง ตั้งเป้าลดต้นทุนไม่ต่ำกว่า 10%

0
3

นายธนันท์ อภิวันทนาพร ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศและการตลาด สถาบันพัฒนาพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (อีสเม็ด) เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ดำเนินโครงการต่อยอดเพิ่มผลิตภาพในภาคอุตสาหกรรมด้วยเครือข่ายดิจิตอลภายใต้โครงการยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 ในปีงบประมาณ 2562 นำร่องในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอาหารเพื่อการส่งออก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับตลาดต่างประเทศ โดยนำเทคโนโลยีดิจิตอลและระบบอัตโนมัติที่ออกแบบโดยนักพัฒนาอินเตอร์เน็ต ออฟ ติงส์ (ไอโอที) ของไทยมาเชื่อมต่อกับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างความยั่งยืนให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย

ทั้งนี้ จะนำโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารที่ได้รับคัดเลือก 25 โรงงาน จับคู่กับผู้พัฒนาเทคโนโลยีไอโอทีของประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการกว่า 40 ราย แบ่งเทคโนโลยีตามประเภทความเหมาะสม เพื่อลงสำรวจ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินศักยภาพโรงงานเข้าสู่กระบวนการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง ตั้งเป้าสามารถเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนในภาคการผลิตได้ไม่น้อยกว่า 10% เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

“เราบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการสร้างมาตรฐานวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อผลักดันให้เกิดการเข้าถึงไอโอทีได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการโรงงานโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรแปรรูป แปรรูปอาหาร และทรัพยากรบุคคล โดยการสร้างแพลตฟอร์มเครือข่ายดิจิทัล เพื่อสนับสนุนให้อุตสาหกรรมและภาคการผลิตในกลุ่มเอสเอ็มอีขยับเข้าสู่การใช้อุตสาหกรรม 4.0 มากยิ่งขึ้น”นายธนันท์ กล่าว

Source

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here