นามิโกะ

ชื่อนามิโกะเป็นชื่อทารกชาวญี่ปุ่น

ความหมายของนามิโกะ

ความหมายของนามิโกะในภาษาญี่ปุ่นคือ ลูกของนามิ

เพศของนามิโกะ

ตามเนื้อผ้า ชื่อนามิโกะเป็นชื่อผู้หญิง

วิเคราะห์ภาษานามิโกะ

ชื่อนามิโกะมี 3 พยางค์

ชื่อ Namiko ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร N.

ชื่อทารกที่ดูเหมือนนามิโกะ: นาจิก, นาเกซา, นาฮิออสซี, นาโฮโกะ, เนียง, ไนน์ซี, นาจาจา, นากิ, นามาซซี, นานาโกะ

ชื่อทารกที่คล้ายกับนามิโกะ: Ahmik, Aiko, Aniko, Baako, Balik, Barika, Basilo, Caino, Cameo, Camero

ตัวเลขของนามิโกะ

ชื่อนามิโกะมีค่าตัวเลขเท่ากับ2.

ในแง่ตัวเลข นี่หมายถึงสิ่งต่อไปนี้:

สมดุล

 • สภาวะสมดุลหรือสมดุล; การกระจายน้ำหนัก ปริมาณ ฯลฯ ที่เท่ากัน
 • สิ่งที่ใช้ในการสร้างสมดุล ตรงกันข้าม
 • ความมั่นคงทางจิตใจหรือความมั่นคงทางอารมณ์ นิสัยชอบความสงบ การตัดสิน ฯลฯ

ยูเนี่ยน

 • การกระทำของการรวมสองสิ่งขึ้นไป
 • สถานะของการเป็นปึกแผ่น
 • สิ่งที่เกิดขึ้นจากการรวมกันสองสิ่งขึ้นไป การผสมผสาน.

ใจกว้าง

 • มีคุณภาพในการรับ การรับเข้า หรือการรับเข้า
 • สามารถรับความรู้ ความคิด ฯลฯ ได้อย่างรวดเร็วหรือรวดเร็ว : ใจที่เปิดกว้าง
 • เต็มใจหรือเต็มใจที่จะรับ

ห้างหุ้นส่วน

 • สภาพหรือเงื่อนไขการเป็นหุ้นส่วน การมีส่วนร่วม; สมาคม; ผลประโยชน์ร่วมกัน

หยิน

 • น้ำ ดิน พระจันทร์ ความเป็นผู้หญิง และยามราตรี

Related Posts

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Trending
 • Comments
 • Latest

Recent News