ธุรกิจเห็ดกรอบสมุนไพร

0
3
Loading...

ที่นี้เราจะแนะนำ ธุรกิจเห็ดกรอบสมุนไพร เราให้ความรู้เกี่ยวกับยารักษาโรคนี้ การออกฤทธิ์และผลข้างเคียงของยา แนะนำวิธีการใช้ยาและปริมาณการใช้ยาที่ถูกต้อง เพื่อรักษาโรคและอาการที่คุณเป็น

นำเสนอ
ผศ.ดร.นลินทิพย์ พิมพ์กลัด

จัดทำโดย
1.นางสาวศิรินาถ สุวรรณทา 093
2.นายปิยวัฒน์ จำปา 104
3.นางสาวขวัญฤดี พิมพ์กลาง 114
4.นางสาวลัดดา อ่อนฉลวย 135
5.นางสาวสุชัญญา รินทร์อำภา 144
6.นางสาวสุภาวดี ยีรัมย์ 154

ความรู้ยารักษาโรค

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here