เครื่องดื่ม ภาษาเยอรมัน

เข้าใจง่ายมาก เข้าเรียนเลย เครื่องดื่ม ภาษาเยอรมัน รวมบทเรียนภาษาเยอรมันแบ่งตามระดับต่างๆ สอนภาษาเยอรมันฟรี เข้าใจง่าย สนุกๆ ให้คุณเรียนออนไลน์อย่างสะดวก เก่งขึ้นเร็ว หลักสูตร: เตรียมสอบภาษาเยอรมัน เครื่องดื่ม ภาษาเยอรมัน

Read more

14. September 2020

น่ารู้มาก เข้าดูเลย 14. September 2020 รวมบทเรียนภาษาเยอรมันแบ่งตามระดับต่างๆ สอนภาษาเยอรมันฟรี เข้าใจง่าย สนุกๆ ให้คุณเรียนออนไลน์อย่างสะดวก เก่งขึ้นเร็ว หลักสูตร: เรียนภาษาเยอรมันพื้นฐาน 14. September 2020

Read more

เล่าเรื่องคอร์สเตรียมสอบ B2 # 29 การฝึกการอ่าน แบบเรียนด้วยตัวเอง

เข้าเรียนเลย เล่าเรื่องคอร์สเตรียมสอบ B2 # 29 การฝึกการอ่าน แบบเรียนด้วยตัวเอง รวมบทเรียนภาษาเยอรมันแบ่งตามระดับต่างๆ สอนภาษาเยอรมันฟรี เข้าใจง่าย สนุกๆ ให้คุณเรียนออนไลน์อย่างสะดวก เก่งขึ้นเร็ว หลักสูตร: เรียนภาษาเยอรมันด้วยตัวเอง เล่าเรื่องคอร์สเตรียมสอบ B2 # 29 การฝึกการอ่าน...

Read more

🔴คำศัพท์พื้นฐานA1-B1🔴 029 เงิน และการชอปปิ้ง ☎️ไลน์ Id : lerndeutscha1

อยากเก่งภาษาเยอรมัน เข้าดูเลย 🔴คำศัพท์พื้นฐานA1-B1🔴 029 เงิน และการชอปปิ้ง ☎️ไลน์ Id : lerndeutscha1 รวมบทเรียนภาษาเยอรมันแบ่งตามระดับต่างๆ สอนภาษาเยอรมันฟรี เข้าใจง่าย สนุกๆ ให้คุณเรียนออนไลน์อย่างสะดวก เก่งขึ้นเร็ว หลักสูตร: เรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ 🇩🇪#เรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ กับครูปอ...

Read more

เด็กไทยพูดภาษาเยอรมัน ไปอยู่แค่5 เดือน

บทเรียนสอนดีมาก เข้าดูเลย เด็กไทยพูดภาษาเยอรมัน ไปอยู่แค่5 เดือน รวมบทเรียนภาษาเยอรมันแบ่งตามระดับต่างๆ สอนภาษาเยอรมันฟรี เข้าใจง่าย สนุกๆ ให้คุณเรียนออนไลน์อย่างสะดวก เก่งขึ้นเร็ว หลักสูตร: ฝึกพูดภาษาเยอรมัน #เด็กไทยพูดอังกฤษ #เด็กไทยพูภาษาเยอรมัน เด็กไทยพูดภาษาเยอรมัน ไปอยู่แค่5 เดือน

Read more

ภาษาเยอรมันในชีวิตประจำวัน | เรียนภาษาเยอรมัน | Na

เข้าใจง่ายมาก เข้าเรียนเลย ภาษาเยอรมันในชีวิตประจำวัน | เรียนภาษาเยอรมัน | Na รวมบทเรียนภาษาเยอรมันแบ่งตามระดับต่างๆ สอนภาษาเยอรมันฟรี เข้าใจง่าย สนุกๆ ให้คุณเรียนออนไลน์อย่างสะดวก เก่งขึ้นเร็ว หลักสูตร: บทสนทนาภาษาเยอรมัน Website: ติดตาม Instagram Page: @germanyandnapa...

Read more

◣ มสธ. ◢ สื่อสอนเสริม 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 1-1 ผลิตภาค 2/2562

เข้าใจง่าย สนุกๆ เข้าดูเลย ◣ มสธ. ◢ สื่อสอนเสริม 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 1-1 ผลิตภาค 2/2562 รวมบทเรียนภาษาเยอรมันแบ่งตามระดับต่างๆ สอนภาษาเยอรมันฟรี เข้าใจง่าย สนุกๆ ให้คุณเรียนออนไลน์อย่างสะดวก เก่งขึ้นเร็ว หลักสูตร:...

Read more

ภาษาเยอรมันในชีวิตประจำวัน (Deutsch im Alltag)

คลิกปุ่ม PLAY เลยเพื่อดูบทเรียนนี้ ภาษาเยอรมันในชีวิตประจำวัน (Deutsch im Alltag) รวมบทเรียนภาษาเยอรมันแบ่งตามระดับต่างๆ สอนภาษาเยอรมันฟรี เข้าใจง่าย สนุกๆ ให้คุณเรียนออนไลน์อย่างสะดวก เก่งขึ้นเร็ว หลักสูตร: เรียนภาษาเยอรมันพื้นฐาน aufräumen, abräumen, einräumen, umräumen หมายความว่าอะไร...

Read more

วันหยุดสุดสัปดาห์แบบยั่วๆ กับชีวิตในเยอรมนี 🇩🇪 | JAJAR’S WEEKEND ROUTINE EP.1 | Jajar Mekatz

อยากเรียนภาษาเยอรมันเข้าที่นี่ วันหยุดสุดสัปดาห์แบบยั่วๆ กับชีวิตในเยอรมนี 🇩🇪 | JAJAR’S WEEKEND ROUTINE EP.1 | Jajar Mekatz รวมบทเรียนภาษาเยอรมันแบ่งตามระดับต่างๆ สอนภาษาเยอรมันฟรี เข้าใจง่าย สนุกๆ ให้คุณเรียนออนไลน์อย่างสะดวก เก่งขึ้นเร็ว หลักสูตร: เรียนภาษาเยอรมันด้วยตัวเอง...

Read more

🔴คำศัพท์พื้นฐานA1-B1🔴 030 เงิน และการชอปปิ้ง ☎️ไลน์ Id : lerndeutscha1

เข้าเรียนเลย 🔴คำศัพท์พื้นฐานA1-B1🔴 030 เงิน และการชอปปิ้ง ☎️ไลน์ Id : lerndeutscha1 รวมบทเรียนภาษาเยอรมันแบ่งตามระดับต่างๆ สอนภาษาเยอรมันฟรี เข้าใจง่าย สนุกๆ ให้คุณเรียนออนไลน์อย่างสะดวก เก่งขึ้นเร็ว หลักสูตร: เรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ 🇩🇪#เรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ กับครูปอ 🧑‍🎓ด้วย...

Read more

เรียนภาษาเยอรมัน กับ Easy ABC ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เข้าใจง่ายมาก เข้าเรียนเลย เรียนภาษาเยอรมัน กับ Easy ABC ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป รวมบทเรียนภาษาเยอรมันแบ่งตามระดับต่างๆ สอนภาษาเยอรมันฟรี เข้าใจง่าย สนุกๆ ให้คุณเรียนออนไลน์อย่างสะดวก เก่งขึ้นเร็ว หลักสูตร: ฝึกพูดภาษาเยอรมัน Wir lassen uns durch COVID-19...

Read more

Deutsch lernen: W-Fragen 3/3 | A1-เรียนภาษาเยอรมัน: คำถามที่ขึ้นต้นด้วยตัว “W“ 3/3 | A1

คลิกปุ่ม PLAY เลยเพื่อดูบทเรียนนี้ Deutsch lernen: W-Fragen 3/3 | A1-เรียนภาษาเยอรมัน: คำถามที่ขึ้นต้นด้วยตัว “W“ 3/3 | A1 รวมบทเรียนภาษาเยอรมันแบ่งตามระดับต่างๆ สอนภาษาเยอรมันฟรี เข้าใจง่าย สนุกๆ ให้คุณเรียนออนไลน์อย่างสะดวก เก่งขึ้นเร็ว...

Read more

วันหยุดสุดสัปดาห์แบบหน่วงๆ กับชีวิตในเยอรมนี 🇩🇪 | JAJAR’S WEEKEND ROUTINE EP. 2 | Jajar Mekatz

เข้าเรียนเลย วันหยุดสุดสัปดาห์แบบหน่วงๆ กับชีวิตในเยอรมนี 🇩🇪 | JAJAR’S WEEKEND ROUTINE EP. 2 | Jajar Mekatz รวมบทเรียนภาษาเยอรมันแบ่งตามระดับต่างๆ สอนภาษาเยอรมันฟรี เข้าใจง่าย สนุกๆ ให้คุณเรียนออนไลน์อย่างสะดวก เก่งขึ้นเร็ว หลักสูตร:...

Read more

🔴คำศัพท์พื้นฐานA1-B1🔴 053 สื่อส่าร ☎️ไลน์ Id : lerndeutscha1

บทเรียนสอนดีมาก เข้าดูเลย 🔴คำศัพท์พื้นฐานA1-B1🔴 053 สื่อส่าร ☎️ไลน์ Id : lerndeutscha1 รวมบทเรียนภาษาเยอรมันแบ่งตามระดับต่างๆ สอนภาษาเยอรมันฟรี เข้าใจง่าย สนุกๆ ให้คุณเรียนออนไลน์อย่างสะดวก เก่งขึ้นเร็ว หลักสูตร: เรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ 🇩🇪#เรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ กับครูปอ 🧑‍🎓ด้วย...

Read more

#4เทคนิคง่ายๆ ที่ช่วยให้คุณพูดเยอรมันได้เร็ว #จากประสบการณ์จริง ที่อยากแบ่งปันค่ะ

น่าฟังมาก เข้าเรียนเลย #4เทคนิคง่ายๆ ที่ช่วยให้คุณพูดเยอรมันได้เร็ว #จากประสบการณ์จริง ที่อยากแบ่งปันค่ะ รวมบทเรียนภาษาเยอรมันแบ่งตามระดับต่างๆ สอนภาษาเยอรมันฟรี เข้าใจง่าย สนุกๆ ให้คุณเรียนออนไลน์อย่างสะดวก เก่งขึ้นเร็ว หลักสูตร: ฝึกพูดภาษาเยอรมัน #4เทคนิคง่ายๆ #ที่ช่วยให้คุณพูดเยอรมันได้เร็วได้คล่อง #เล่าจากประสบการณ์จริงของตัวเอง สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้มาชวนคุยอีกแล้วค่ะ มีเรื่องราวดีๆเทคนิคดีๆอยากมาแบ่งปันค่ะ...

Read more

ฉันอยู่ตลาด ฉันอยู่ร้านขายขนมปัง … | แต่งประโยคภาษาเยอรมันด้วยตัวเอง

บทเรียนสอนดีมาก เข้าดูเลย ฉันอยู่ตลาด ฉันอยู่ร้านขายขนมปัง ... | แต่งประโยคภาษาเยอรมันด้วยตัวเอง รวมบทเรียนภาษาเยอรมันแบ่งตามระดับต่างๆ สอนภาษาเยอรมันฟรี เข้าใจง่าย สนุกๆ ให้คุณเรียนออนไลน์อย่างสะดวก เก่งขึ้นเร็ว หลักสูตร: เรียนภาษาเยอรมันพื้นฐาน ฉันอยู่ตลาด ฉันอยู่ร้านขายขนมปัง ... | แต่งประโยคภาษาเยอรมันด้วยตัวเอง

Read more

เรียนภาษาเยอรมัน: คำถามสนุกๆ

มีประโยชน์มาก เข้าดูเลย เรียนภาษาเยอรมัน: คำถามสนุกๆ รวมบทเรียนภาษาเยอรมันแบ่งตามระดับต่างๆ สอนภาษาเยอรมันฟรี เข้าใจง่าย สนุกๆ ให้คุณเรียนออนไลน์อย่างสะดวก เก่งขึ้นเร็ว หลักสูตร: เรียนภาษาเยอรมันด้วยตัวเอง เรียนภาษาเยอรมัน: คำถามสนุกๆ

Read more

Online German Course // F+U Academy of Languages

น่าฟังมาก เข้าเรียนเลย Online German Course // F+U Academy of Languages รวมบทเรียนภาษาเยอรมันแบ่งตามระดับต่างๆ สอนภาษาเยอรมันฟรี เข้าใจง่าย สนุกๆ ให้คุณเรียนออนไลน์อย่างสะดวก เก่งขึ้นเร็ว หลักสูตร: เรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ We at...

Read more

เรียน​ภาษา​เยอรมัน​a1​-Ep5 /คำศัพท์​พื้นฐาน​/

เข้าใจง่าย คลิกเพื่อเข้าเรียนเลย เรียน​ภาษา​เยอรมัน​a1​-Ep5 /คำศัพท์​พื้นฐาน​/ รวมบทเรียนภาษาเยอรมันแบ่งตามระดับต่างๆ สอนภาษาเยอรมันฟรี เข้าใจง่าย สนุกๆ ให้คุณเรียนออนไลน์อย่างสะดวก เก่งขึ้นเร็ว หลักสูตร: ฝึกพูดภาษาเยอรมัน สวัสดี​คะ​ หวัง​ว่า​วีดีโอ​นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เริ่มเรียน​ใน​ภาษาเยอร​มัน​ไม่มากก็น้อยน่ะค่ะ​ ผิดถูก​อย่างไรติชมเข้ามาได้น่ะคะ😊😊 #ภาษา​เยอรมัน​ #เรียน​ภาษา​เยอรมัน​a1 #ชีวิต​จริงใน​ต่างแดน​ --เฟสบุ๊ค​ เรียน​ภาษา​เยอรมัน​a1​-Ep5...

Read more

L ตัวอักษรภาษาเยอรมัน เรียนภาษาเยอรมัน

อยากเรียนภาษาเยอรมันเข้าที่นี่ L ตัวอักษรภาษาเยอรมัน เรียนภาษาเยอรมัน รวมบทเรียนภาษาเยอรมันแบ่งตามระดับต่างๆ สอนภาษาเยอรมันฟรี เข้าใจง่าย สนุกๆ ให้คุณเรียนออนไลน์อย่างสะดวก เก่งขึ้นเร็ว หลักสูตร: เรียนภาษาเยอรมันพื้นฐาน L ตัวอักษรภาษาเยอรมัน เรียนภาษาเยอรมัน

Read more
Page 2 of 122 1 2 3 122
  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News