ຮຽນພາສາຈີນ(ສັບ HSK 4) เรียนจีนจากศัพท์จีน HSK 4 ชุด 16 พร้อมการฝึกแต่งประโยคพูดจีน

เข้าใจง่าย สนุกๆ เข้าดูเลย ຮຽນພາສາຈີນ(ສັບ HSK 4) เรียนจีนจากศัพท์จีน HSK 4 ชุด 16 พร้อมการฝึกแต่งประโยคพูดจีน สอนภาษาจีนหลายระดับ เข้าใจง่าย สนุกๆ ให้คุณเรียนออนไลน์ฟรี เก่งไว ที่นี่ หลักสูตร: สอบภาษาจีน...

Read more

จินนี่ อ.3 เต้นเพลงจีนวันพ่อ

เข้าเรียนเลย จินนี่ อ.3 เต้นเพลงจีนวันพ่อ สอนภาษาจีนหลายระดับ เข้าใจง่าย สนุกๆ ให้คุณเรียนออนไลน์ฟรี เก่งไว ที่นี่ หลักสูตร: เรียนภาษาจีนจากเพลง จินนี่ อ.3 เต้นเพลงจีนวันพ่อ

Read more

นับเลขภาษาจีน 100-1,000/เรียนจีน /อ่านจีน

บทเรียนสอนดีมาก เข้าดูเลย นับเลขภาษาจีน 100-1,000/เรียนจีน /อ่านจีน สอนภาษาจีนหลายระดับ เข้าใจง่าย สนุกๆ ให้คุณเรียนออนไลน์ฟรี เก่งไว ที่นี่ หลักสูตร: ฝึกเขียนภาษาจีน นับเลขภาษาจีน 100-1,000/เรียนจีน /อ่านจีน นับเลขภาษาจีน 100-1,000/เรียนจีน /อ่านจีน

Read more

ลินินเริ่มฝึกอ่านภาษาจีนครั้งแรก

เข้าใจง่าย สนุกๆ เข้าดูเลย ลินินเริ่มฝึกอ่านภาษาจีนครั้งแรก สอนภาษาจีนหลายระดับ เข้าใจง่าย สนุกๆ ให้คุณเรียนออนไลน์ฟรี เก่งไว ที่นี่ หลักสูตร: ฝึกอ่านภาษาจีน ลินินเริ่มฝึกอ่านภาษาจีนครั้งแรก

Read more

Chinese club by ครูพี่ป๊อป Chinese Pop-up Ep.4 การพูดขอบคุณ การตอบกลับคำขอบคุณ

อยากเรียนภาษาจีนเข้าที่นี่ Chinese club by ครูพี่ป๊อป Chinese Pop-up Ep.4 การพูดขอบคุณ การตอบกลับคำขอบคุณ สอนภาษาจีนหลายระดับ เข้าใจง่าย สนุกๆ ให้คุณเรียนออนไลน์ฟรี เก่งไว ที่นี่ หลักสูตร: ฝึกพูดภาษาจีน สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ...

Read more

直播8: 泰语常用句子(88句) EP2 Learn Thaiby PoppyYang

น่ารู้มาก เข้าดูเลย 直播8: 泰语常用句子(88句) EP2 Learn Thaiby PoppyYang สอนภาษาจีนหลายระดับ เข้าใจง่าย สนุกๆ ให้คุณเรียนออนไลน์ฟรี เก่งไว ที่นี่ หลักสูตร: ฝึกฟังภาษาจีน 直播8: 泰语常用句子(88句) EP2 by...

Read more

ไวรัสโคโรนากระทบไกด์ภาษาจีนตกงาน

คลิกปุ่ม PLAY เลยเพื่อดูบทเรียนนี้ ไวรัสโคโรนากระทบไกด์ภาษาจีนตกงาน สอนภาษาจีนหลายระดับ เข้าใจง่าย สนุกๆ ให้คุณเรียนออนไลน์ฟรี เก่งไว ที่นี่ หลักสูตร: ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว ผลพวงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเชียงใหม่อย่างหนัก ทำให้ไกด์ภาษาจีนที่ จ.เชียงใหม่ อย่างน้อย 1,400 คน ตกงานทันที...

Read more

การสอบถามเกี่ยวกับสินค้า

เรียนภาษาจีนง่ายๆ กับ การสอบถามเกี่ยวกับสินค้า สอนภาษาจีนหลายระดับ เข้าใจง่าย สนุกๆ ให้คุณเรียนออนไลน์ฟรี เก่งไว ที่นี่ หลักสูตร: ภาษาจีนเพื่อการทำงาน วิชาภาษาจีนเพื่อการทำงาน 2 รหัสวิชา CN 60106 นางสาวกนกพร วงค์พรม 6151191374 นางสาวภัทรนันท์...

Read more

NR บทสนทนาภาษาจีน

เข้าใจง่าย คลิกเพื่อเข้าเรียนเลย NR บทสนทนาภาษาจีน สอนภาษาจีนหลายระดับ เข้าใจง่าย สนุกๆ ให้คุณเรียนออนไลน์ฟรี เก่งไว ที่นี่ หลักสูตร: บทสนทนาภาษาจีน NR บทสนทนาภาษาจีน

Read more

บทเรียนวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ป.4 ร.ว. (ตี่มิ้ง) | 智民学校小学四年级汉语交际课程 EP. 25

เข้าเรียนเลย บทเรียนวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ป.4 ร.ว. (ตี่มิ้ง) | 智民学校小学四年级汉语交际课程 EP. 25 สอนภาษาจีนหลายระดับ เข้าใจง่าย สนุกๆ ให้คุณเรียนออนไลน์ฟรี เก่งไว ที่นี่ หลักสูตร: ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร บทเรียนออนไลน์วิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 จัดทำโดยฝ่ายบริหารงานภาษาจีน...

Read more

EP. 1 สีจิ้นผิงประกาศเปิดและปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ | เรียนภาษาจีนจากข่าว

น่าฟังมาก เข้าเรียนเลย EP. 1 สีจิ้นผิงประกาศเปิดและปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ | เรียนภาษาจีนจากข่าว สอนภาษาจีนหลายระดับ เข้าใจง่าย สนุกๆ ให้คุณเรียนออนไลน์ฟรี เก่งไว ที่นี่ หลักสูตร: เรียนภาษาจีนด้วยตัวเอง เรียนภาษาจีนจากข่าว การประชุม Belt and Road...

Read more

คอร์สออนไลน์ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการค้ากับชาวจีน :Lecture1 บทสนทนาการขายของกับชาวจีน (ทดลองเรียน)

น่ารู้มาก เข้าดูเลย คอร์สออนไลน์ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการค้ากับชาวจีน :Lecture1 บทสนทนาการขายของกับชาวจีน (ทดลองเรียน) สอนภาษาจีนหลายระดับ เข้าใจง่าย สนุกๆ ให้คุณเรียนออนไลน์ฟรี เก่งไว ที่นี่ หลักสูตร: เรียนภาษาจีนออนไลน์ คอร์สออนไลน์ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการค้ากับชาวจีน :Lecture1 บทสนทนาการขายของกับชาวจีน (ทดลองเรียน) *ส่วนหนึ่งในบทเรียนที่ 1...

Read more

พินอิน 1/3 พยัญชนะ 23 ตัว เรียนภาษาจีนพื้นฐานกับครูพี่ฑาม

น่าฟังมาก เข้าเรียนเลย พินอิน 1/3 พยัญชนะ 23 ตัว เรียนภาษาจีนพื้นฐานกับครูพี่ฑาม สอนภาษาจีนหลายระดับ เข้าใจง่าย สนุกๆ ให้คุณเรียนออนไลน์ฟรี เก่งไว ที่นี่ หลักสูตร: เรียนภาษาจีนเบื้องต้น พินอิน (拼音) คือตัวช่วยให้เราอ่านออกเสียงภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง พินอินมีลักษณะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ...

Read more

Live 346: ติวเข้ม HSK5✏️ 书写การเขียน Learn Chinese by PoppyYang

บทเรียนสอนดีมาก เข้าดูเลย Live 346: ติวเข้ม HSK5✏️ 书写การเขียน Learn Chinese by PoppyYang สอนภาษาจีนหลายระดับ เข้าใจง่าย สนุกๆ ให้คุณเรียนออนไลน์ฟรี เก่งไว ที่นี่ หลักสูตร: สอบภาษาจีน HSK...

Read more

[3] 你要的爱 – ความรักที่เธอต้องการ | เพลงจีนแปลไทย

มีประโยชน์มาก เข้าดูเลย 你要的爱 - ความรักที่เธอต้องการ | เพลงจีนแปลไทย สอนภาษาจีนหลายระดับ เข้าใจง่าย สนุกๆ ให้คุณเรียนออนไลน์ฟรี เก่งไว ที่นี่ หลักสูตร: เรียนภาษาจีนจากเพลง วันนี้มากันในเพลงประกอบซีรีย์ f4 เวอร์ชั่นจีนกันนะคะ สิ่งที่พิเศษก็คือ...

Read more

สวัสดีภาษาจีน EP.3 พยัญชนะและสระผสม อักษรพินอิน 1/2 #เรียนภาษาจีนพื้นฐาน by Yes iStyle

น่าฟังมาก เข้าเรียนเลย สวัสดีภาษาจีน EP.3 พยัญชนะและสระผสม อักษรพินอิน 1/2 #เรียนภาษาจีนพื้นฐาน by Yes iStyle สอนภาษาจีนหลายระดับ เข้าใจง่าย สนุกๆ ให้คุณเรียนออนไลน์ฟรี เก่งไว ที่นี่ หลักสูตร: ฝึกเขียนภาษาจีน ถ้าการพูดภาษาจีน...

Read more

ฝึกร้องเพลงจีน/เพลงเสือ2ตัวภาษาจีน/เรียนจีน/สอนภาษาจีน

น่ารู้มาก เข้าดูเลย ฝึกร้องเพลงจีน/เพลงเสือ2ตัวภาษาจีน/เรียนจีน/สอนภาษาจีน สอนภาษาจีนหลายระดับ เข้าใจง่าย สนุกๆ ให้คุณเรียนออนไลน์ฟรี เก่งไว ที่นี่ หลักสูตร: ฝึกอ่านภาษาจีน ฝึกร้องเพลงจีน/เพลงเสือ2ตัวภาษาจีน/เรียนจีน/สอน ฝึกร้องเพลงจีน/เพลงเสือ2ตัวภาษาจีน/เรียนจีน/สอนภาษาจีน

Read more

EP.1 ฝึกพูดภาษาจีน

สอนภาษาจีนฟรี เข้าดูเลย EP.1 ฝึกพูดภาษาจีน สอนภาษาจีนหลายระดับ เข้าใจง่าย สนุกๆ ให้คุณเรียนออนไลน์ฟรี เก่งไว ที่นี่ หลักสูตร: ฝึกพูดภาษาจีน EP.1 ฝึกพูดภาษาจีน

Read more

เรียนจีนกับ อ. อู๋ สุภาษิตจีนซับไทย เรื่อง ตาบอดคลำช้าง (ฝึกทักษะการฟัง)#1

น่าฟังมาก เข้าเรียนเลย เรียนจีนกับ อ. อู๋ สุภาษิตจีนซับไทย เรื่อง ตาบอดคลำช้าง (ฝึกทักษะการฟัง)#1 สอนภาษาจีนหลายระดับ เข้าใจง่าย สนุกๆ ให้คุณเรียนออนไลน์ฟรี เก่งไว ที่นี่ หลักสูตร: ฝึกฟังภาษาจีน สุภาษิตจีนซับไทย เรื่อง ตาบอดคลำช้าง...

Read more

ตอนที่ 31 ทำหาย ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

เข้าใจง่ายมาก เข้าเรียนเลย ตอนที่ 31 ทำหาย ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว สอนภาษาจีนหลายระดับ เข้าใจง่าย สนุกๆ ให้คุณเรียนออนไลน์ฟรี เก่งไว ที่นี่ หลักสูตร: ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว ตอนที่ 31 ทำหาย ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

Read more
Page 1 of 62 1 2 62
  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News