เรียนภาษาต่างประเทศ

เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองเริ่มจากคำศัพท์ที่อยู่ในชีวิตประจำวัน

มีประโยชน์มาก เข้าดูเลย เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองเริ่มจากคำศัพท์ที่อยู่ในชีวิตประจำวัน สอนภาษาอังกฤษเข้าใจง่าย สนุกๆ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี ฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้เก่งเร็ว เตรียมสอบภาษาอังกฤษ เข้าเรียนที่นี่ หลักสูตร: เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง เทคนิค จำคำศัพท์จากชีวิตประจำวัน เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองเริ่มจากคำศัพท์ที่อยู่ในชีวิตประจำวัน

Read more

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 ชั้น ม.4 สัปดาห์ที่ 2 Let's talks :Introduce myself

คลิกปุ่ม PLAY เลยเพื่อดูบทเรียนนี้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 ชั้น ม.4 สัปดาห์ที่ 2 Let's talks :Introduce myself สอนภาษาอังกฤษเข้าใจง่าย สนุกๆ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี ฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้เก่งเร็ว เตรียมสอบภาษาอังกฤษ เข้าเรียนที่นี่ หลักสูตร:...

Read more

บนสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆ

มีประโยชน์มาก เข้าดูเลย บนสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆ สอนภาษาอังกฤษเข้าใจง่าย สนุกๆ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี ฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้เก่งเร็ว เตรียมสอบภาษาอังกฤษ เข้าเรียนที่นี่ หลักสูตร: บทสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆ บนสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆ

Read more

เครื่องดื่ม คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Beverages

บทเรียนสอนดีมาก เข้าดูเลย เครื่องดื่ม คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Beverages สอนภาษาอังกฤษเข้าใจง่าย สนุกๆ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี ฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้เก่งเร็ว เตรียมสอบภาษาอังกฤษ เข้าเรียนที่นี่ หลักสูตร: คําศัพท์ภาษาอังกฤษ เครื่องดื่ม คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Beverages #คำศัพท์อังกฤษ #ภาษาอังกฤษ #เรียนอังกฤษ -เรียนภาษาอังกฤษ...

Read more

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับสูงตอน 4/15

สอนภาษาอังกฤษเข้าใจง่าย เข้าเรียนเลย คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับสูงตอน 4/15 สอนภาษาอังกฤษเข้าใจง่าย สนุกๆ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี ฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้เก่งเร็ว เตรียมสอบภาษาอังกฤษ เข้าเรียนที่นี่ หลักสูตร: ภาษาอังกฤษชั้นสูง สั่งซื้อหนังสือได้จากแอดมิน @LINE ID = @EnglishbyChris รับสอนตัวต่อตัว ติดต่อผมได้ที่...

Read more

คิดเป็นจีน พูดอย่างจีน กับ V Chinese Online

เข้าเรียนเลย คิดเป็นจีน พูดอย่างจีน กับ V Chinese Online สอนภาษาจีนหลายระดับ เข้าใจง่าย สนุกๆ ให้คุณเรียนออนไลน์ฟรี เก่งไว ที่นี่ หลักสูตร: เรียนภาษาจีนออนไลน์ เรียนภาษาจีนออนไลน์ (在线汉语课程) 👌V Chinese Online✌️...

Read more

Komparativ | เรียนภาษาเยอรมันฟรี

น่าฟังมาก เข้าเรียนเลย Komparativ | เรียนภาษาเยอรมันฟรี รวมบทเรียนภาษาเยอรมันแบ่งตามระดับต่างๆ สอนภาษาเยอรมันฟรี เข้าใจง่าย สนุกๆ ให้คุณเรียนออนไลน์อย่างสะดวก เก่งขึ้นเร็ว หลักสูตร: เรียนภาษาเยอรมันด้วยตัวเอง หนังสือ และ อุปกรณ์การเรียนดีๆ ที่จะช่วยในการเรียนภาษาเยอรมัน"ด้วยตัวเอง" รู้สึกว่าหนังสือพวกนี้เข้าใจง่าย ทำให้เราพูดเเละเขียนภาษาเยอรมันเร็วมาก สามารถสั่งซื้อได้ที่...

Read more

วิชาภาษาไทย ชั้น ม.3 เรื่อง ประวัติความเป็นมาและเรื่องย่อของวรรณคดีเรื่องบทพากย์เอาราวัณ

เรียนฟรีที่นี่ วิชาภาษาไทย ชั้น ม.3 เรื่อง ประวัติความเป็นมาและเรื่องย่อของวรรณคดีเรื่องบทพากย์เอาราวัณ สอนภาษาอังกฤษเข้าใจง่าย สนุกๆ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี ฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้เก่งเร็ว เตรียมสอบภาษาอังกฤษ เข้าเรียนที่นี่ หลักสูตร: ภาษาอังกฤษ ม. 5 (วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5) สำหรับนักเรียนชั้น...

Read more

ฝึกอ่าน ฝึกสะกด ฉบับสมบูรณ์ 002 เรียนภาษาเยอรมัน ออนไลน์ กับครูปอ ด้วย วิดีโอ-สไกค์

สอนภาษาเยอรมันฟรี เข้าดูเลย ฝึกอ่าน ฝึกสะกด ฉบับสมบูรณ์ 002 เรียนภาษาเยอรมัน ออนไลน์ กับครูปอ ด้วย วิดีโอ-สไกค์ รวมบทเรียนภาษาเยอรมันแบ่งตามระดับต่างๆ สอนภาษาเยอรมันฟรี เข้าใจง่าย สนุกๆ ให้คุณเรียนออนไลน์อย่างสะดวก เก่งขึ้นเร็ว หลักสูตร: เรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ เรียนภาษาเยอรมัน...

Read more

วิชาภาษาไทย ชั้น ม.4 เรื่อง ศึกษาตัวบทเด่นของวรรณคดี เรื่อง มงคลสูตรคำฉันท์

อยากเก่งภาษาอังกฤษเข้าดูเลย วิชาภาษาไทย ชั้น ม.4 เรื่อง ศึกษาตัวบทเด่นของวรรณคดี เรื่อง มงคลสูตรคำฉันท์ สอนภาษาอังกฤษเข้าใจง่าย สนุกๆ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี ฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้เก่งเร็ว เตรียมสอบภาษาอังกฤษ เข้าเรียนที่นี่ หลักสูตร: ภาษาอังกฤษ ม. 2 (วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่...

Read more

กิจกรรมการเรียนการสอน ชั้นอนุบาล 1 วิชาภาษาอังกฤษ เรื่องเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เลข 0-6

คลิกปุ่ม PLAY เลยเพื่อดูบทเรียนนี้ กิจกรรมการเรียนการสอน ชั้นอนุบาล 1 วิชาภาษาอังกฤษ เรื่องเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เลข 0-6 สอนภาษาอังกฤษเข้าใจง่าย สนุกๆ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี ฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้เก่งเร็ว เตรียมสอบภาษาอังกฤษ เข้าเรียนที่นี่ หลักสูตร: ภาษาอังกฤษชั้นอนุบาล กิจกรรมการเรียนการสอน ชั้นอนุบาล...

Read more

English ป.2 (4) เรื่อง My family

บทเรียนสอนดีมาก เข้าดูเลย English ป.2 (4) เรื่อง My family สอนภาษาอังกฤษเข้าใจง่าย สนุกๆ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี ฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้เก่งเร็ว เตรียมสอบภาษาอังกฤษ เข้าเรียนที่นี่ หลักสูตร: ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ภาษาอังกฤษ ป. 2)...

Read more

100 คำคุณศัพท์เป็นภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น

น่าฟังมาก เข้าเรียนเลย 100 คำคุณศัพท์เป็นภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น สอนภาษาอังกฤษเข้าใจง่าย สนุกๆ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี ฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้เก่งเร็ว เตรียมสอบภาษาอังกฤษ เข้าเรียนที่นี่ หลักสูตร: ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น 100 คำคุณศัพท์เป็นภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น

Read more

เรียนภาษาจีนออนไลน์ ( ครูลูกน้ำ )เล่ม 2 บทที่ 13 เรื่อง ฉันหวังว่าจะ.. (บทสนทนา) ตอนที่ 2/3

เข้าเรียนเลย เรียนภาษาจีนออนไลน์ ( ครูลูกน้ำ )เล่ม 2 บทที่ 13 เรื่อง ฉันหวังว่าจะ.. (บทสนทนา) ตอนที่ 2/3 สอนภาษาจีนหลายระดับ เข้าใจง่าย สนุกๆ ให้คุณเรียนออนไลน์ฟรี เก่งไว ที่นี่ หลักสูตร:...

Read more

เรียนภาษาเยอรมัน, เรียนภาษาเยอรมันด้วยตัวเอง

น่ารู้มาก เข้าดูเลย เรียนภาษาเยอรมัน, เรียนภาษาเยอรมันด้วยตัวเอง รวมบทเรียนภาษาเยอรมันแบ่งตามระดับต่างๆ สอนภาษาเยอรมันฟรี เข้าใจง่าย สนุกๆ ให้คุณเรียนออนไลน์อย่างสะดวก เก่งขึ้นเร็ว หลักสูตร: เรียนภาษาเยอรมันด้วยตัวเอง เรียนภาษาเยอรมัน, เรียนภาษาเยอรมันด้วยตัวเอง

Read more

English Conversation 17

อยากเก่งภาษาอังกฤษเข้าดูเลย English Conversation 17 สอนภาษาอังกฤษเข้าใจง่าย สนุกๆ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี ฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้เก่งเร็ว เตรียมสอบภาษาอังกฤษ เข้าเรียนที่นี่ หลักสูตร: การสนทนาภาษาอังกฤษ Please watch more ENGLISH CONVERSATION Videos at #englishconversation...

Read more

ฝึกอ่าน ฝึกสะกด ฉบับสมบูรณ์ 001- เรียนภาษาเยอรมัน ออนไลน์ กับครูปอ ด้วย วิดีโอ-สไกค์

น่ารู้มาก เข้าดูเลย ฝึกอ่าน ฝึกสะกด ฉบับสมบูรณ์ 001- เรียนภาษาเยอรมัน ออนไลน์ กับครูปอ ด้วย วิดีโอ-สไกค์ รวมบทเรียนภาษาเยอรมันแบ่งตามระดับต่างๆ สอนภาษาเยอรมันฟรี เข้าใจง่าย สนุกๆ ให้คุณเรียนออนไลน์อย่างสะดวก เก่งขึ้นเร็ว หลักสูตร: เรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ เรียนภาษาเยอรมัน...

Read more

ปรับพิ้นฐาน Grammar/หลักไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ เรื่อง – Either_or_ และ Neither_nor_

น่าฟังมาก เข้าเรียนเลย ปรับพิ้นฐาน Grammar/หลักไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ เรื่อง - Either_or_ และ Neither_nor_ สอนภาษาอังกฤษเข้าใจง่าย สนุกๆ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี ฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้เก่งเร็ว เตรียมสอบภาษาอังกฤษ เข้าเรียนที่นี่ หลักสูตร: ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หรือติดตามครูวสันต์ อายุบเคน...

Read more

9 ทริคเตรียมสอบ IELTS part Listening ง่ายๆใน 3 นาที!! | mewmews

เรียนภาษาอังกฤษแบบสนุกกับ 9 ทริคเตรียมสอบ IELTS part Listening ง่ายๆใน 3 นาที!! | mewmews สอนภาษาอังกฤษเข้าใจง่าย สนุกๆ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี ฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้เก่งเร็ว เตรียมสอบภาษาอังกฤษ เข้าเรียนที่นี่ หลักสูตร: เตรียมสอบ IELTS...

Read more

เก็งโจทย์ TOEIC 5 ม.ค. 19

สอนภาษาอังกฤษเข้าใจง่าย เข้าเรียนเลย เก็งโจทย์ TOEIC 5 ม.ค. 19 สอนภาษาอังกฤษเข้าใจง่าย สนุกๆ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี ฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้เก่งเร็ว เตรียมสอบภาษาอังกฤษ เข้าเรียนที่นี่ หลักสูตร: เตรียมสอบ TOEIC มาลุ้นกันครับว่า การสอบครั้งแรกของปี 19 ข้อสอบจะ...

Read more
Page 1 of 134 1 2 134
  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News