กรุงเทพประกันชีวิตเปิดตัว บีแอลเอเพรสทีจเฮลธ์คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

0
3

ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปัจจุบันคนไทยมีสวัสดิการภาครัฐ เช่น บัตรทอง ค่ารักษา 30 บาท ส่วนถ้าเป็นข้าราชการจะมีประกันที่ครอบคลุมถึงภรรยา ลูก และพ่อแม่ ซึ่งโรงพยาบาลรัฐบาล มีหน้าที่ดูแลรักษาพยาบาลเฉพาะคนกลุ่มนี้รวมแล้ว 40 ล้านคน แต่ไม่เพียงพอทำให้ผู้เข้ารับการรักษาต้องเข้าคิวนาน ส่วนพนักงานเอกชนก็จะมีประกันสังคม ซึ่งจะดูถึงแค่อายุ 60 ปี เป็นต้น ทำให้โรงพยาบาลเอกชน มีความจำเป็นมากในการมีส่วนในการรักษาพยาบาล แต่อย่างไรก็ดีค่ารักษาพยาบาลก็ค่อนข้างสูงและปรับขึ้นทุกปีเฉลี่ย 6-7% ทำให้ปัจจุบันคนไทยหันมาซื้อประกันสุขภาพเพื่อดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลประมาณ 20 ล้านคน

ล่าสุดกรุงเทพประกันชีวิต เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ แผนประกันสุขภาพซึ่งถือเป็นไฮไลท์ประจำปีนี้ ที่เป็นสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพที่เหมาะสำหรับกลุ่มคนที่ต้องการคุ้มครองด้านสุขภาพอย่างรอบด้าน เพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะเป็นแบบประกันสุขภาพ ที่มีความคุ้มครองสูงจ่ายค่ารักษาตามจริงสูงสุดถึง 100 ล้านบาท ดูแลการรักษาพยาบาลครอบคลุมถึงการรักษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่พัฒนาขึ้นมาก และมีความแม่นยำต่อการรักษา และยังครอบคลุมค่ารักษาทั้งในฐานะผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก หรือผู้ป่วยฉุกเฉิน

ครอบคลุมโรคร้ายแรงอย่างมะเร็ง สมอง หัวใจ การรักษาด้วยแพทย์ทางเลือก เช่น การฝังเข็ม ธรรมชาติบำบัด การจัดกระดูก กระดูกและกล้ามเนื้อบำบัด และกายภาพบำบัด ครอบคลุมค่ารักษาต่อเนื่องหลังจากออกจากโรงพยาบาล คุ้มครองค่าห้องโรงพยาบาลสูงสุดถึงวันละ 25,000 บาท อีกทั้งยังครอบคลุมค่ารักษาทั่วโลก จนถึงอายุ 99 ปี โดยผู้เอาประกันสามารถเลือกพื้นที่ความคุ้มครองได้ตามต้องการ อาทิ ในประเทศไทย ในเอเชีย ทั่วโลก (ยกเว้น อเมริกา) และคุ้มครองทั่วโลก

“เดิมการทำประกันจะดูแลอายุรับประกัน 55 ปี และคุ้มครองถึงอายุ 60 ปี แต่ปัจจุบันคนไทยเริ่มเข้าสู่สังคมสูงอายุ โดยคนอายุเกิน 60 ปี มีประมาณ 11 ล้านคน และมนอีกไม่เกิน 10 ปี จะเพิ่มเป็น 15-20 ล้านคน ฉะนั้นประกันบีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ ยืดอายุรับประกันไปถึง 80 ปี และคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี”

ม.ล.จิรเศรษฐ กล่าวและว่า นอกจากความคุ้มครองที่ครอบคลุมแล้ว ยังมาพร้อมกับบริการเสริมพิเศษ BLA EveryCare ที่ช่วยดูแลคุณทุกช่วงเวลา ทั้งก่อนเจ็บป่วย ระหว่างเจ็บป่วย หรือหลังการเจ็บป่วย โดยมี BLA Assistance Line 0-2777-8989 ผู้ช่วยส่วนตัวที่พร้อมดูแลคุณเป็นพิเศษแบบครบวงจรทุกช่วงเวลา โดยผู้เอาประกันบีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ สามารถโทร. 0-2777-8989 เพื่อขอรับบริการต่างๆ ได้ 24 ชั่วโมง ทั่วโลก อาทิ บริการคำแนะนำด้านการแพทย์เบื้องต้นทางโทรศัพท์ บริการส่งผู้ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาล การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาล การสำรองจ่ายค่ารักษาทางการแพทย์ตามความคุ้มครองเมื่ออยู่ต่างประเทศ หรือ บริการรถยนต์ รับ-ส่งภายหลังการเข้ารักษาตัว เป็นต้น

Source

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here